09/29 2017

I zebranie RR 2017/18

Dzień dobry.

W załączniku znajduje się agenda do zebrania - TU POBIERZ. Poniżej rozszerzenie tematu :

1. Ze względu na brak pomocy rodziców przy zbiórce makulatury przestajemy prowadzić tą akcję w szkole - OSTANIA ZBIÓRKA BĘDZIE MIAŁA MIEJSCE W PAŹDZIERNIKU 2017. W zeszłym roku zostało zebrane 625 zł + pieniądze z tej ostatniej zbiórki zostaną przekazane samorządowi uczniowskiemu na ich cele.

2. Pani Małgorzata Chmiel przedstawiła propozycję aby nasza szkoły zaczęła starania o uzyskanie certyfikatu odnośnie promocji zdrowia - do akcji będą włączeni pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice.

3. Podczas głosowania zostało wybrane prezydium RR:

przewodniczący - Zbigniew Czerwiński

zastępca przewodniczącego - Krzysztof Kubiak

skarbnik/sekretarz - Martyna Kulińska

4.  Omówienie regulaminu Rady Rodziców ( dostępny na stronie w zakładce RR ) - przyjcie regulaminu jednogłośnie ( 17 głosów za ).

5. Wybranie delegatów :

do kontaktów z samorządem uczniowskim - Zbigniew Czerwiński

koordynator ds.rozwoju systemu zapisów na zajęcia pozalekcyjne - Grzegorz Splenger

do kontaktów z radą pedagogiczną - Krzysztof Kubiak, Joanna Małaczyńska Rentfleisz, Agnieszka Klonowska, Hanna Dawidowska

do spraw wolontariatu szkolnego - Marta Szufler

6. Głosowanie nad kalendarzem roku szkolnego ( dodatkowe dni wolne - 31.10, 30.04, 02.05, 04.05, 30.05 - festyn w szkole, 01.06) - przyjęcie kalendarza jednogłośnie ( 17 głosów za)

7. Ubezpieczenie - otrzymaliśmy jedną ofertę od firmy InterRisk - wybrana składka to 30 zł ( bez wyczynowego uprawiania sportu - w to nie wlicza się zajęć poza lekcyjnych tylko przynależność do klubów sportowych ) . Każdy rodzic ubezpiecza się INDYWIDUALNIE. Wszystkie informacje będą dostępne na stronie - umowę będzie podpisywać w imieniu rodziców dyrektor i polisa będzie dostępna u dyrektora. Oferta przyjęta jednogłośnie - 17 głosów za.

8. Ostatni punkt - najważniejszy :-)

Składka przyjęta na ten rok wynosi 10 zł miesięcznie / 100 zł rocznie od jednego dziecka.

Konto : BZWBK 83 1090 2590 0000 0001 2213 8866

Składki mogą być wpłacane do skarbników klasowych, którzy w Państwa imieniu będą zbiorowo wpłacać na konto.

 

Następne zebranie RR - 19.10.2017 godz. 18 w stołówce szkolnej.

 

Pozdrawiam, Martyna Kulińska