Rekrutacja 2019-2020 - OŚWIADCZENIE WOLI

Rodzice uczniów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klas I w terminie

28 marca od godziny 8.00 do 03 kwietnia do godziny 15.00 

składają OŚWIADCZENIE WOLI.

OŚWIADCZENIE WOLI ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - TU DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE WOLI KLASA I - TU DO POBRANIA

WAŻNE!!! Oświadczenia woli do klasy pierwszej NIE składają rodzice uczniów kotynuujących naukę w naszej szkole (tegoroczna zerówka) oraz rodzice uczniów obwodowych.

 

R

E

K

R

U

T

A

C

J

A

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Szkolne Dyktando Językowe Spelling Master 2017/2018 - regulamin

UWAGA UCZNIOWIE KLAS 0 - 7!!!

Zapraszamy Was do udziału w III szkolnym dyktandzie z języka angielskiego Spelling Master.REGULAMIN KONKURSU

    Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku.
    Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
    Uczestnicy konkursu podzieleni są na grupy według kategorii klasy, do której uczęszczają:

    GRUPA 1 – uczniowie klas 0 – 2 opieka: p. Małgorzata Majer

    GRUPA 2 – uczniowie klas 3 opieka: p. Magdalena Pieniak

    GRUPA 3 - uczniowie klasy 4 opieka: p. Jolanta Okonek

    GRUPA 4 – uczniowie klas 5 – 7 opieka: p. Katarzyna Pająkowska-Dabrynin

    1. Konkurs podzielony jest na 9 etapów, każdy etap odbywa się raz w miesiącu szkolnym (od września 2017 do maja 2018).

    2. W każdym miesiącu na stronie szkoły jest publikowany zestaw 30 słówek angielskich, adekwatnych do poziomu edukacji w danej grupie.
   3. Zestaw słówek będzie publikowany przynajmniej 7 dni przed datą każdego z etapów dyktanda.
   4. Uczniowie przygotowują się do kolejnych etapów dyktanda samodzielnie.
    5. Konkurs przeprowadzany jest osobno dla każdej grupy.
   6. W każdej grupie wiekowej chętni uczestnicy konkursu usłyszą 10 wyrazów, które należy poprawnie zapisać. Wyrazy podczas dyktanda będą powtarzane trzykrotnie.
    7. Każdemu uczniowi przysługują dodatkowe 3 minuty na sprawdzenie zapisanych wyrazów.
   8. Każdy uczestnik zbiera punkty przez dziewięć etapów. Punkty z każdego etapu są zliczane. Po każdym etapie na internetowej stronie szkoły będą umieszczane wyniki poszczególnych uczniów.
   9. Uczniowie, którzy z 9 etapów zdobędą min. 81 punktów, uznani zostaną za laureatów konkursu w swoich grupach wiekowych.
   10. Uczniowie, którzy z 9 etapów zdobędą przynajmniej połowę punktów, otrzymują dodatkową ocenę z aktywności z języka angielskiego (ocena bardzo dobra lub celująca - w zależności od liczby zdobytych punktów).
    11. Dzieci, które z powodów innych niż choroba lub wycieczka klasowa, nie przystąpiły do etapu dyktanda, nie mogą pisać dyktanda w innym terminie.
   12. Dzieci po chorobie bądź wycieczce klasowej samodzielnie zgłaszają się do nauczyciela języka angielskiego w ciągu 3 dni w celu ustalenia dodatkowego terminu pisania dyktanda.
   13. Prace niepodpisane nie będą sprawdzane.
    14. Ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej do 15 czerwca 2018 r.

Katarzyna Pająkowska-Dabrynin

Magdalena Pieniak

Małgorzata Majer

Jolanta Okonek

Statystyka

Dzisiaj246
Wczoraj1036
Tydzień11447
Miesiąc97362
Wszystkie3667389

Visitor IP : 34.230.84.215 1 Unknown - Unknown
Powered by CoalaWeb